14. listopadu 2020 Cabaret des Péchés, Brno

Registrační formulář

Každý soutěžící ve skupince posílá svou přihlášku. Do závorky uveďte jména vašeho/vašich spolusoutěžících. Jako stage name uveďte soutěžní jméno Vaší skupinky.

Fotografie: (max 2 MB)
Vybrat Nebyl vybrán žádný soubor